MILLECENTENARIUM

Értékorientált magyar kommunikáció a harmadik évezred küszöbén

1996/IIEZERSZÁZ ESZTENDŐS HONFOGLALÁSUNK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN!

These pages deal with a correspondence of Hungarians, celebrating the 1100th anniversary of the foundation of their homeland in Central Europe. It was a.d. 896 under their legendary leader Árpád. 100 years later, king St Stephen, also member of Árpád's dynasty, introduced the Hungarians in the christian community of Europe. It was his vision, that only christianity could create the necessary conditions for peaceful coexistence of different nations and cultures in that region.


The language of this correspondence is mainly Hungarian. An extensive English review of the background of the Mille-centenary Celebrations is avaiable. For touristics and general information related to Hungary contact the Hungary Network, for academic and research correspondence contact the Hungarian Home Page or the Hungarnet.

Black dots in this map give the areas, where Hungarian graves were found originating from the IX-th and X-th century (National Gallery Budapest).
A fekete pontok a térképen a Kárpátmedencében talált IX.- és X.-századbeli magyar sírleletek helyeit jelzik (Nemzeti Múzeum).

TARTALOM 1996/II:

MILLECENTENARIUM 1996/I


Taretalom (Mi-1996/2)
Bejárat (ÚMÉ)
Archívum
Kiadványsorozat 1996-ban mint Millecentenárium, 1997-2000-ig Új Magyar Évezred Küszöbén, 2001-től min Új Magyar Évezred található a Világhálón. A rovatokban olvasható belső utalások működőképesek maradnak, a külső utalások az idők során érvényüket veszíthetik.