These pages deal with a correspondence of Hungarians, who are more than 1100 years living in the Carpatho-region of Central Europe. 1000 years ago, king St. Stephen founded the Hungarian kingdom and introduced Hungarians in the Christian community of Europe. This facts fundamentally influenced the cultural developments in that region during the last thousend years.
Count Pál Teleki
1890-1941


Count Pál Teleki was prime minister of Hungary after World War I, when Hungary lost 2/3 of its territory and 1/3 of its population. Deeply honest and believing politician, Scout leader and colleague of Sir Baden Powel, the founder of the Boy Scouts movement.
gróf Teleki Pál
1890-1941


Gróf Teleki Pált a sors az első világháború után mint miniszterelnököt állította Magyarország élére. Mint mélyen hívő heresztény és szavahihető politikus harcolt a rábízott országért, amíg egy gerinces ember számára lehetetlenné nem vált ez a feladat.
A Magyar Cserkészmozgalomnak még mint miniszterelnök is Főcserkésze volt és hívta annak zászlója alá az "emberebb ember és a magyarabb magyar" ideálokért harcolni kész fiatalokat.

Az Új Magyar Évezred (ÚMÉ, korábban ÚMÉK) kiadvány évente négyszer jelenik meg. Visszatérő rovatok t.k.: Magyar történelem/ Cserkészélet/Tanítórendek Magyarországon/ Segélyszervezetek híreiből/Pax Romana hírek/ Informatika /Környezetvédelem/Nemzeti Parkjaink bemutatása, dal és zenekultúránk dokumentálása. Egyes rovatok -így pl. Magyar népdalok gyüteménye, az Internet Értelmező Kisszótár vagy a Láncok- kiegészítése és pontosítása állandó jelleggel folyik.
A kiadványok egy évig maradnak a Hálón. Régebbi számokról az Archivum ad eligazítást. Megjegyzéseket, észrevételeket az alábbi címre kérünk: nickl001@planet.nl

T A R T A L O M
2001/I

2001/II

2001/III

2001/IV

A R C H Í V U M


Ezen web-tanya oldalait a Netscape 7.0 és az Internet Explorer 5.0 böngészőkkel, ISO-8859-2 betűkészlettel, 800x600 képpontos kijelzőn ellenőriztük. Az oldalak nyomtatása előtt a beállítások ellenőrzését javasoljuk, élve a böngészőknél ismert előmegtekintés (print preview) lehetőséggel.